Super Bowl 2020 Star Star: Lizzo, Post Malone và hơn thế nữa!

Super Bowl 2020 Star Star: Lizzo, Post Malone và hơn thế nữa!

Những người nổi tiếng và các vận động viên cũng đang làm nóng Miami vào cuối tuần này!