Phim và TV sắp tới của 'Chiến tranh giữa các vì sao': 'The Mandalorian' Season 2, một bộ phim Taika Waititi và hơn thế nữa

Phim và TV sắp tới của 'Chiến tranh giữa các vì sao': 'The Mandalorian' Season 2, một bộ phim Taika Waititi và hơn thế nữa

'Chúng tôi thực sự bắt đầu đặt bút lên giấy và tìm ra nơi chúng tôi đang vượt ra ngoài điều này.'