Đề cử giải thưởng Emmy ban ngày năm 2020

Đề cử giải thưởng Emmy ban ngày năm 2020

Buổi lễ sẽ được phát sóng trên CBS dưới dạng một sự kiện ảo trực tiếp kéo dài hai giờ vào thứ Sáu, ngày 26 tháng Sáu.

penelope disick 2016